Rượu Vang Đỏ F Gold 24 Karat Limited Edition 2020

1.680.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách