Rượu vang đỏ martino dolcimemorie

440.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách