Rượu vang May Rosso

330.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách