Rượu vang nativ bicento

1.400.000

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách