Rượu Vang New Zealand Manu Marlborough Sauvignon Blanc

500.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích