Rượu Vang New Zealand Manu Pinot Noir

550.000

Xuất xứ

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích