Rượu Vang Nổ Carbon Champagne Brut (with Luxury Gift Box)

16.550.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách