Vang Pháp Delor Héritage 1864 Blanc

320.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách