Vang trắng Marsannay Champs Perdrix 2014

990.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách