Rượu Vang Pháp 1982 Bordeaux AOC

300.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách