Rượu Vang Pháp Baron De Montes

165.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách