Rượu vang Pháp Château Bertineau Saint-Vincent 2017

1.420.000

Xuất xứ

Nồng độ

Giống nho

Loại vang

Dung tích