Rượu Vang Pháp Chateau Carlmagnus 2019

1.060.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích