Rượu vang Pháp Chateau Citran

1.270.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích