Rượu vang Pháp Chateau D’aiguilhe 2016

1.300.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

,

Loại vang

Nồng độ

Dung tích

Niên vụ