Vang Pháp Chateau d’Issan Margaux

Liên hệ

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Thời gian ủ

Dung tích

Quy cách