Rượu vang Pháp Chateau Fonréaud 2016

1.080.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích