Rượu Vang Pháp Château Fourcas Borie 2016

1.050.000

Xuất xứ

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích

Vùng