Rượu Vang Pháp Château Fourcas-Borie 2018 6000ml

11.200.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Dung tích

Nồng độ