Rượu Vang Pháp Château Fourcas Borie 2018

6.300.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích