Rượu vang Pháp Chateau Fourcas Hosten

1.100.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích