Rượu vang Pháp Château La Confession 2015

2.070.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích