Rượu vang Pháp Chateau La Patache 2019

1.800.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Nồng độ

Loại vang

Dung tích