Rượu vang Pháp Chateau Pey La Tour 2019

500.000

Xuất xứ

Nồng độ

Giống nho

, ,

Loại vang

Dung tích