Rượu vang Pháp Château Peymouton Saint-Émilion Grand Cru

1.020.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích