Rượu Vang Pháp Chateau Tour Bellevue Haut Medoc

980.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách