Rượu vang Pháp Clos Lunelles 2016

1.390.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích