Rượu vang Pháp Crocus Le Calcifère Limited Edition

1.350.000

Xuất xứ

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích