Rượu vang Pháp Esprit De Pavie 2015

1.030.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

,

Loại vang

Nồng độ

Dung tích