Rượu Vang Pháp G D’estournel 2019

1.760.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích