Rượu Vang Pháp Ilex De Franc Mayne 2019

1.180.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

Loại vang

Dung tích