Rượu Vang Pháp La Grande Demoiselle D’hosten

910.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Dung tích

Giống nho

Loại vang