Rượu vang Pháp La Vieille Ferme Rouge 2020

380.000

Xuất xứ

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích