Rượu vang Pháp Les Cèdres D’hosten 2016

1.010.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Dung tích

Loại vang