Rượu Vang Pháp Les Pélerins de Lafon-Rochet Saint-Estèphe

1.320.000

Giống nho

,

Loại vang

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích