Rượu vang Pháp Louis Latour Moulin-a-Vent Les Michelons 2020

790.000

Xuất xứ

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích