Rượu Vang Pháp Sansonnet

1.450.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách