Rượu Vang Pháp VDP Louis Eschenauer đỏ

259.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách