Rượu Vang Sủi Gemma Di Luna Prosecco Extra Dry

510.000

Xuất xứ

Loại vang

Nồng độ

Giống nho

Dung tích