Rượu vang tagaro le limited edition

3.880.000

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách