Rượu Vang Teso La Monja Almirez, Toro 2012

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách