Rượu vang Ý 20 Edizione Limited Edition

1.800.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích

Quy cách