Rượu vang Ý Aventure Rosso Dolce

400.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách