Rượu Vang Ý Domenico Puglia

280.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích

Quy cách