Rượu Vang Ý F Gold Limited Edition 2019

1.680.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích

Quy cách