Rượu Vang Ý IMPERIUM PRIMITIVO DI MANDURIA

1.800.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách