Rượu vang ý ngọt luna 1855

400.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

Dung tích