Rượu vang Ý Terra Matrix Limited Edition

460.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách