Rượu Vang Ý Three Dreamers

1.980.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Dung tích

Quy cách

Nồng độ