Rượu whisky clynelish 1993 – 26 năm, prima & ultima

28.790.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích